Gorlickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o. o.

Regulaminy i przepisy prawne:


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób posiadających tytuł prawny do lokali w budynkach zarządzanych przez GTBS sp. z o. o. w Gorlicach
Regulamin zasad montażu i użytkowania indywidualnych liczników poboru zimnej i ciepłej wody oraz rozliczenia dostaw wody w budynkach miejskich, zarządzanych przez GTBS, oraz budynku GTBS znajdującym się przy ulicy Broniewskiego 11
Regulamin porządku domowego nieruchomości zarządzanych przez GTBS, na podstawie umowy zawartej pomiędzy GTBS, a miastem Gorlice, oraz budynku GTBS znajdującym się przy ulicy Broniewskiego 11 w Gorlicach
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Ustawa 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Regulamin wyboru Prezesa Zarządu spółki Gorlickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą 38-300 Gorlice, ul. Legionów 3
Regulamin określający obowiązki Towarzystwa i lokatorów w zakresie napraw wewnątrz lokali, zasad rozliczeń Towarzystwa z lokatorami zamieszkującymi i zwalniającymi zajmowane lokale oraz zasady porządku domowego.
* Aby pobrać plik, kliknij na ikonie

Copyright by GTBS / Projekt i opracowanie: PRONET