Gorlickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o. o.

Informacje o spółce:


Gorlickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała na mocy Umowy spółki zawartej w formie aktu notarialnego Repertorium A numer 2969/98 z dnia 21 maja 1998 roku. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054485.
Czytaj więcej

Oferta Zarządzania:


Gorlickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zwraca się z propozycją zapoznania się z naszą ofertą w zakresie kompleksowego zarządzania nieruchomościami, pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego przez GTBS Sp. z o.o. oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonywania obowiązkowych przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich (...)
Czytaj więcej

Copyright by GTBS / Projekt i opracowanie: PRONET